PRAVNA OBAVIJEST

Naziv tvrtke: Flaverda

Adresa: 31 rue Haute-Seille 57000 Metz (Francuska)

Broj telefona: +336 81 00 04 04

Matični broj: 95324098300015

PDV broj: FR 01953240983